Konsultacja

Porada w zakresie wyboru mieszkania, domu lub przeprowadzenia zmian
w układzie funkcjonalnym.

Projekt koncepcyjny

Propozycje układu funkcjonalnego wraz z poglądowymi wizualizacjami.

Projekt kompleksowy

Propozycje układu funkcjonalnego
i wizualizacje rozszerzone o pełną dokumentację techniczną.

Projekt z nadzorem

Projekt kompleksowy wraz z nadzorem prac remontowych.

Spotkajmy się